# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
260 ราชพฤกษ์

 

ชื่อต้นไม้ : ราชพฤกษ์

 

เส้นรอบวง :  33 cm.

 

ความสูง : 8.40 m.