พนัสนิคมเมืองน่าอยู่

พระพนัสบดีคู่บ้าน จักสานคู่เมือง ลือเลื่องบุญกลางบ้าน
ตำนานพระรถเมรี ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด เก่งกาจการทายโจ๊ก

nayok

นายวิจัย อัมราลิขิต 
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-889-1331
หมายเลขติดต่อภายใน : 038-461144 ต่อ 118

pralad1

นางสาวเพียรผจง รวงผึ้ง
ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-804-2596
หมายเลขติดต่อภายใน : 038-461144 ต่อ 118

ภาพและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ล่าสุดของทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม

บันทึกความเข้าใจ (MOU)

บันทึกความเข้าใจ(MOU) โครงการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทะเบียนต้นไม้

ระบบท้องถิ่น Digital

ให้บริการประชาชนทั่วไปในการติดต่อใช้บริการต่างๆของทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมผ่านระบบ Online 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารประกาศจากทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมและข้อมูลอื่นๆที่พี่น้องชาวพนัสนิคมควรทราบ 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (ITA)

ภายนอกองค์กร

วารสารรายงานประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
วารสาร จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และ ร้านอาหารใน อำเภอพนัสนิคม

วีดีทัศน์เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อะไร…ที่ทำให้ “เทศบาลเมืองพนัสนิคม” ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” และได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็น 1 ใน 1000 เมืองระดับโลก

“เทศบาลเมืองพนัสนิคม” ได้รับการยอมรับว่า เป็นเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของประเทศมาอย่างยาวนานถึงสามสิบปี

ที่อยู่ติดต่อ

เลขที่ 22/7 ถนนเมืองเก่า ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

หมายเลขติดต่อ

โทร 0-3878-7947-8 ต่อ 102
โทรสาร 0-3846-1512 , 0-3847-3549
วันจันทร์ - ศุกร์ 8:00-16:00 น.