วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดย นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1-4 และตัวแทนชุมชนย่อย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำรุงต้นไม้ในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช” ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม