วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย นางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม และนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ ZOOM MEETING
โดยชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ให้เป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ จาก 228 ชุมชน ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น 10 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของประเทศไทยต่อไป