ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ถนนศรีจารุสัมพันธ์ 1 (แยกโพธิ์ตากถึงถนนศรีกุญชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) ดาวน์โหลด (Download)