วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 41 คน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดย นายประยูร กิจอริยกุล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม