จากหลากหลายคำถามที่มีผู้คนสอบถามทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม ทางเทศบาลฯได้รวมรวมคำถาม พร้อมคำตอบไว้แล้วที่นี่