วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล หัวหน้าส่วนการงาน ประธานและคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 2 และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บ้านบุ่งคล้า ชุมชนย่อยที่ 2 เนื่องในงานบุญกลางบ้านของชุมชนย่อยที่ 2 ประจำปี 2567