ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด