ประชุมคณะผู้บริหาร(คทม.) และ เตรียมความพร้อมงานบุญกลางบ้าน
.
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร (คทม.)
ประจำเดือนเมษายน เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของทุกกองฝ่าย
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม
.
จากนั้น เวลา 14.00 น. ได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน
การเตรียมงานบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม
ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567
.
ซึ่งงานบุญกลางบ้าน จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567
ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี