วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 – 4 ร่วมประชุมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน (คทม.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม