วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม