วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางมาประดับเครื่องหมายอินทรธนู ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม พร้อมมอบนโยบายและกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก โดยการประชุมสภาในวันนี้ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตน ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งให้ที่ประชุมได้มีการเลือกประธานและรองประธานสภา รวมถึงการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565