พิธีเปิด กิจกรรม “PLAY พนัสนิคม” อย่างเป็นทางการ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) ได้กล่าวนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนทุนพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักจัดการทางวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพนัสนิคม
.
ต่อมา นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายวิทยาคุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
.
ในเวลาต่อมา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน และมอบธงวัฒนธรรม 7 ย่าน และโบกธง พร้อมหมุนพลุกระดาษ พร้อมด้วย ซึ่งถือเป็นการเปิด กิจกรรม “PLAY พนัสนิคม” อย่างเป็นทางการ