วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม มอบหมายให้ นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เป็นตัวแทนจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนางรัฐศรัณย์ ตันบรรลือสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร องค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมชลบุรี