ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร มีความประสงค์รับโอนครูเทศบาล จำนวน 3 อัตตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งครู (วิชาเอกศิลปะ) จำนวน 1 อัตตรา
2. ตำแหน่งครู (วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตตรา
3. ตำแหน่งครู (วิชาเอกคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตตรา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารบุคคลพนักงานเทศบาล
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตตรากำลัง  กองการเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองพนัสนิคม
โทร 038-461144  ต่อ 105 ในวันเวลาราชการ