เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็น 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลก รณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมือง มอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และ World Health Organization