เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็น 1 ใน 10 ของลำดับประเภทนิติบุคคล ที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด ในโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม