ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองพนัสนิคม นำโดยนายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรี
นางสาวเพียรผจง รวงผึ้ง ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม
นางอัญชลี แย้มโพธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และนายวิทยา บุปผา ประธานคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนย่อยที่ 2,3 และโรงเรียนเทศบาล3 เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเกาะแก้วนครสวรรค์) เทศบาลเมืองพนัสนิคม