เทศบาลเมืองพนัสนิคม เตรียมจัดงานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 67 งานสงกรานต์ งานกองข้าว งานบุญกลางบ้าน
.
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมจัดเตรียมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีกองข้าว และงานประเพณีบุญกลางบ้าน
.
ที่ประชุมมีมติดังนี้
กำหนดจัดงาน ประเพณีสงกรานต์
วันที่ 14 เมษายน 2567
.
กำหนดจัดงาน ประเพณีกองข้าว
วันที่ 17 เมษายน 2567 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 1
วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 4
วันที่ 19 เมษายน 2567 ณ สนามโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
.
กำหนดจัดงาน ประเพณีบุญกลางบ้าน
วันที่ 3,4 และ 5 พฤษภาคม 2567
ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
.