สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม

เลขที่ 22/7 ถนนเมืองเก่า
ตำบลพนัสนิคม
อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
20140

โทร. 0-3878-7947-8 ต่อ 102

แฟกซ์ 0-3846-1512 , 0-3847-3549