e-Services

บริการประชาชนในส่วนของ e-service เป็นการแจ้งความประสงค์ให้ทางเทศบาลดำเนินการแก้ไขในจุดต่างๆที่ทางเทศบาลรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น แจ้งการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ยื่นมาในถนน การแจ้งไฟส่องสว่างตามถนนในเขตเทศบาล เรื่องเดือดร้อนรำคาญ และเรื่องอื่นๆ สามารถแจ้งได้ที่นี่

e-service-icon

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

โดยกรมบัญชีกลาง

e-service-icon

บริการไลน์ผ่านมือถือ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

e-service-icon

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

e-service-icon

แจ้งเหตุรำคาญ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

e-service-icon

แจ้งไฟทางสาธารณะ

เทศบาลเมืองพนัสนิค

e-service-icon

แจ้งเหตุอื่นๆ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

คู่มือวิธีการใช้งานระบบ e-service

1. ผู้ใช้บริการกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน
2. หากมีข้อที่ระบุให้แนบไฟล์ กรุณาแนบไฟล์เอกสาร เป็น pdf หรือไฟล์รูปภาพ ตามที่ระบุในข้อนั้นๆ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว กด Submit หรือ ส่ง
5. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลคำร้องและทำการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ พร้อมกับดำเนินการรับแบบขอรับบริการออนไลน์ ตามขั้นตอนต่อไป
6. หากมีข้อสอบถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผ่านช่อง ทางการติดต่อ ตามที่ท่านแจ้งไว้ในระบบโดยเร็ว