| | | |

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
| |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

| | | |

แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด 2566

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการขอสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่
| | | | |

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการขอสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

| | |

สถานที่และยานพาหนะสาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | | | |

กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน

| | |

ภาวะเรือนกระจกและก๊าซเรือนกระจกมีความสำคัญอย่างไรกับโลกของเรา