| | | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ต ขย 9125 ชลบุรี

| | | | |

รายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

| | | |

ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3

| | | | | |

รายงานรายรับจริงจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประมาณรายจ่ายงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

| | | | | |

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567

| | | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567