| | | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567