| | | | |

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

| | |

รายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

| | | |

รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567

| | | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ต ขย 9125 ชลบุรี

| | | | |

รายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

| | | | | |

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567