| | | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แจ้งบัญชีรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ปีงบประมาณ 2566