| | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

| | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

| | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 85-3312 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 009-37-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์เลเซอร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | |

สำเนาร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์