| | | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง พนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| | | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีกุญชร ช่วงที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียง เต็นท์ เวที เครื่องปั่นไฟ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง