จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียง เต็นท์ เวที เครื่องปั่นไฟ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง