| | | | |

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

| | | | |

แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| | | |

รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567

| | | |

รายงานแสดงผลการดำเนินเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

| | | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ต ขย 9125 ชลบุรี

| | | | |

รายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

| | | |

ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3

| | | | | |

รายงานรายรับจริงจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประมาณรายจ่ายงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

| | | | |

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2567