| | |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการขอสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่
| | | | |

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการขอสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

| | | | |

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลพนัสนิคม ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
| | | |

งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลพนัสนิคม ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

| | | |

สอนให้ตัวแทนชุมชน ตัวแทนโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม สามารถจัดเก็บข้อมูลต้นไม้เพื่อใช้ลงในระบบ GREEN AREA และได้ QR CODE มาติดที่ต้นไม้ให้ประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษา

| | | |

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและการอบรมการดูแลต้นไม้เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน

| | | |

ทันตแพทย์จาก รพ.พนัสนิคม ตรวจสุขภาพฟันแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล