กรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกร แห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม ออกพ่นยาโควิด-19 บริเวณถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
|

กรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกร แห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม ออกพ่นยาโควิด-19 บริเวณถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม