| | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนศรีกุญชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

| | | | |

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

| | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

| | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

| | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)