| | |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | | |

สอนให้ตัวแทนชุมชน ตัวแทนโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม สามารถจัดเก็บข้อมูลต้นไม้เพื่อใช้ลงในระบบ GREEN AREA และได้ QR CODE มาติดที่ต้นไม้ให้ประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษา

| | | |

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและการอบรมการดูแลต้นไม้เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน

| |

รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปี 2566 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 ชลบุรี