| | |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้รับการการคัดเลือก เป็นองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| |

ขอเชิญชวน ประชาชนภายในเขตพื้นที่ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ร่วมแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อร่วมเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป