| | |

ขอเชิญชวน ประชาชนภายในเขตพื้นที่ ประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

| | |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้รับการการคัดเลือก เป็นองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566