| | | | |

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

| | | |

รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566

| | | |

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566

| | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| | | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| | | | |

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566