| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอน

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอน

| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

| | | |

แผนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี