เตรียมพบกับ งานบุญกลางบ้าน และเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ครั้งที่ 27 ในวันที่ 3-4-5 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
| |

เตรียมพบกับ งานบุญกลางบ้าน และเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ครั้งที่ 27 ในวันที่ 3-4-5 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | | |

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567