| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2

| | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนศรีกุญชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ถนนเทศบาลพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| | | | |

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

| | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

| | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

| | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง