| | | |

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

| | |

เอกสารประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต็นท์เพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | |

รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบสื่อสารภายในและเชื่อมต่อสายเน็ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 86-9190 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน ยข – 7333 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001 – 63 – 0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานและตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง