| | |

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

| | |

ประกาศสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2567

| | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

| |

ขอเขิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

| |

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | | | |

ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

| | | |

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

| | | |

ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

| | | | | |

ประกาศ สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566