| | | | |

ขอเชิญร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

| | | | | |

ประกาศ สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

| | | | |

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

| | | | |

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

| | | |

รายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

| | | |

รายงานผล การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

| | | |

รายงานผล การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

| | | |

รายงานผล การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

| | | |

รายงานผล การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

| | | |

รายงานผล การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565