| | | | |

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566

| | | |

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

| | | |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

| | | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แจ้งบัญชีรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ปีงบประมาณ 2566

| | | |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เทศลบาลเมืองพนัสนิคม