ขอแสดงความยินดีกับ นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทบุคคล