| | | |

แผนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี