| |

รับโอนพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร มีความประสงค์รับโอนครูเทศบาล จำนวน 3 อัตตรา ดังนี้