| | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอน

| |

รับโอนพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร มีความประสงค์รับโอนครูเทศบาล จำนวน 3 อัตตรา ดังนี้