วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมแสดงความยินดี กับนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้รับโล่เชิดชูเกียรติ โล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทบุคคล จาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม