บริการประชาชนในส่วนของ e-service เป็นการแจ้งความประสงค์ให้ทางเทศบาลดำเนินการแก้ไขในจุดต่างๆที่ทางเทศบาลรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น แจ้งการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ยื่นมาในถนน การแจ้งไฟส่องสว่างตามถนนในเขตเทศบาล เรื่องเดือดร้อนรำคาญ และเรื่องอื่นๆ สามารถแจ้งได้ที่นี่

เมื่อทางเทศบาลได้รับเรื่องจาก ประชาชนแล้วทางเทศบาลจะรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยเร็วที่สุด ขอบคุณที่ประชาชนชาวพนัสนิคม ช่วยดูแลและแจ้งเรื่องเข้ามา ณ โอกาสนี้