ประชาสัมพันธ์การจองสถานที่จำหน่ายสินค้า งานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567

วันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 สำหรับประชาชนที่อยู่ (ในเขตเทศบาล)
วันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 สำหรับประชาชนที่อยู่ (นอกเขตเทศบาล)
สถานที่จอง ณ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม (ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-461144 ต่อ 108 หรือ 109