นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นบุลคลผู้กระทำความดี โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)จ.ชลบุรี

SONY DSC