“ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่”
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม นายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางชลพิชา นิจนิรันดร์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 2. นางกนกวรรณ พิรางรัมย์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองคลัง สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี